Dokumenty, pisma..

14 odpowiedzi na „Dokumenty, pisma..

 1. JO pisze:

  RomanK said
  2015-04-26 (niedziela) at 15:49:45
  25 październik 1998 Dallas Texas

  Pan dr Marian Krzaklewski-
  Przewodniczący NSZZ”Solidarność” i AWS
  Pan prof. Jerzy Buzek-
  Premier Rządu RP

  Szanowni Panowie!

  Zwracam się do Was, liderów tego- co zostało że ” Solidarności”, czując się nadal związany z owym „Wspaniałym Ruchem” i zdając sobie doskonale sprawę z tego- że mój głos wyraża odczucia co najmniej 9mln członków -tych „pierwszej” Solidarności, którzy dzisiaj….. znów stanowią ową milcząca większość.
  Obydwaj Panowie zostaliście wyniesieni na najwyższe stanowiska dzięki poparciu Narodu Polskiego, który wielokrotnie oszukany, jeszcze raz chciał wierzyć, że nie zawiedziecie jego zaufania. Oczywiście obiecywaliście Panowie spełnić te oczekiwania i dążyć do realizacji celu naszej Solidarności, czyli zaprowadzenia w Polsce ustroju sprawiedliwości społecznej, uczciwości i równych szans dla każdego obywatela oraz społecznego pokoju.
  Te oczekiwania nigdy nie były i nie są dzisiaj żadna fanaberia, lecz minimum niezbędnym do egzystencji państwa narodowego, zabezpieczającego ” Nasz- specyficznie polski- sposób życia” .
  -życia- zakorzenionego głęboko w naszej przebogatej historii,
  -życia – i jego przekazania z wychowaniem następnych pokoleń zgodnie z naszą, piękna, polska tradycja i kultura,
  – życia- wyznając religie ojców naszych,
  -życia – posługując się naszym, polskim językiem,
  -życia- utrzymując się z owoców naszej, pięknej, polskiej ziemi,
  -życia – z pracy naszych- polskich rak, prowadząc naszą- polska gospodarkę
  służącej przede wszystkim naszym- polskim potrzebom.
  Bo przecież nic innego, a tylko ten nasz, własny, „polski sposób życia”, wyróżnia nas spośród RODZINY innych narodów i czyni Polakami.
  To coś, co jest tak niezmiernie ważne dla Polaków zamieszkujących terytorium Polski, jest tak samo -a może nawet ważniejsze- dla prawie tak samo licznej – polskiej diaspory. Polonii, której istnienie jest najlepszym dowodem, jak szkodliwy jest i do jakich tragedii prowadzi- brak istnienia warunków do narodowego istnienia w Kraju.
  Jest to problem o największej wadze dla przyszłości Polski, dla jej fizycznej, suwerennej egzystencji! I nie jest to niestety żadne dramatyzowanie.
  Przypominam Panom fakt, że w przeciągu ostatniego dwudziestolecia, Polska poniosła straty ludnościowe, porównywalne tylko do strat wynikłych z najbardziej tragicznych katastrof naszego narodu.
  Straty te są tym dotkliwsze, że nastąpiły w czasie pokoju. Bez żadnego konfliktu militarnego, bez żadnego kataklizmu spowodowanego siłami przyrody. Jest to i pozostanie już na zawsze faktem, że tylko i wyłącznie głupotą i pycha, niepohamowana chciwość, cynizm i chamstwo rządzącej kasty, spowodowała sytuację, że czując się kompletnie niepotrzebnym, wyalienowanym w swojej własnej Ojczyźnie i nie mając żadnej nadzieji na poprawę swojej sytuacji- Polskę opuściło udając się na stała emigracje ponad 1 milion 300tys Polaków.
  Dane o owym Exodus -” Wyjściu Polaków z Polski” są nadal wstydliwie ukrywane pomimo, że nie przyznajecie się Panowie do żadnego związku z poprzednim komunistycznym reżimem. Nie muszę dodawać, że znakomita większość owej emigracji to byli i są ludzie młodzi i bardzo młodzi, którzy zasilili ekonomię krajów osiedlenia. Ludzie w znakomitej większości dobrze wykształceni i przygotowani zawodowo, świadczy o tym ich pozycja zawodowo społeczną w nowych krajach, nieporównywalna do żadnych innych poprzednich fal emigracyjnych.
  W ostatnich tygodniach i miesiącach daje się zauważyć, niepokojące zjawisko, alienacji coraz szerszych kręgów społecznych, które znowu zakończy się następna fala masowej emigracji z Polski, pomimo wprowadzenia ogromnie restrykcyjnych zabezpieczeń emigracyjnych w tradycyjnych krajach osiedlenia, które to zjawisko- jak narazie – tylko opóźniają.
  Zaledwie ponad 30% frekwencja wyborczą potwierdza wyraźnie owo groźne zjawisko negacji i alienacji. Świadczy to, że nadzieji -jakie w was pokładali Polacy, niestety Panowie nie spełniacie- a w to, że je kiedykolwiek spełnicie, już nie wierzą.
  Zaoferowaliście i poparliście Panowie swoim autorytetem Ustawę Zasadniczą i Ordynacje Wyborczą, która Naród Polski z narodu gospodarza uczyniła drugorzędnym przedmiotem praw i obowiązków, a nie podmiotem. Przynależność bowiem do narodu polskiego w obliczu przywilejów, jakie nadaje Konstytucja wszelakim mniejszościom narodowym, czyni z Polaka, obywatela polskiego drugiej kategorii.( Vide- rezultaty wyborcze we Wrocławiu i Opolu)
  Bazujący na owej nieszczęsnej Konstytucji porządek prawny dokonuje sanacji niespotykanego w historii Polski złodziejstwa i grabieży narodowego majątku, a winnych owej zbrodni zamiast pociągnąć do odpowiedzialności karnej (!!!) nobilituje.
  Porządek polityczny pozbawił Naród Polski jego suwerennej, demokratycznej decyzji i odpowiedzialności za przyszłe swoje losy, a suwerenem w Polsce ustanawia egzekutywy organizacji partyjnych. Haniebny system proporcjonalnych wyborów, jak i progów wyborczych doprowadził do sytuacji, że proces wyborczy uchodzi w oczach konstytucjonalistów z krajów demokratycznych za ( tak! tak!!!) „parodię cyrku wyborczego(!)”.
  Restytuuje to w Polsce typowy xenooligarchiczny ustrój partyjnokratyczny, ograniczający jakikolwiek wpływ na decyzję polityczne do wąskich grup partyjnych elit. Tym samym, stawia znakomita większość narodu w sytuacji bezsilnych i niemych świadków wydarzeń, pozbawionych jakiejkolwiek możliwości aktywnego wpływu na ich bieg, a upragniony stan pokoju społecznego zastępuje stałe pogłębiającym się procesem społecznej frustracji, alienacji i negacji.
  Szczytem zwyrodnienia, ostatnim stadium rozkładu systemu komunistycznego, a zarazem najlepszym wymiernikiem jego idiotyzmu, był gigantyczny aparat biurokraty-czny państwa. Polip próżniaczy, a złośliwy zerujący na gospodarce narodowej i wiszący, jak kamień u szyji świata pracy.
  Po tzw. przełomie w wyniku działań „reformatorów” rzekomo wywodzących się że świata zorganizowanej pracy, ów aparat uległ podwojeniu w przeciągu zaledwie kilku lat. Przy czym apanaże owego aparatu wzrosły kilkakrotnie w porównaniu z czasami komunistycznymi…. Brzmi to, jak idiotyczny żart, wygląda- jak parodia groteski, lecz jest to niestety tragiczna, gorzka, polska, jak najbardziej rzeczywita – dzisiejszość..
  Eskalacja wytworzonej sytuacji przez waszych poprzedników, jak i wasze Panowie przyzwolenie i zjawisk takowych akceptacja, spowodowała natychmiastowe przemieszanie się struktur politycznych z nieformalnymi strukturami grup przestępczych i zorganizowanej zbrodni. Jest to „latynizowanie państwa”- czyli umacnianie na długie lata niezwykle groźnego i zabójczego dla bytu państwowego Polski – ustroju „zorganizowanej korupcji”!
  Panowie jesteście tego świadomi!!!
  Ów oligarchiczny partyjno-mafijny układ, przejął kontrolę nad całą gospodarka narodową i czyni wszystko, w kierunku usankcjonowania grabieży i uzyskania aktów własności chociażby do części ochłapów. W procesie owej kanibalizacji polskiej ekonomii zostaje zaprzepaszczony bezpowrotnie ogromny majątek wypracowany przez naród polski pod batem komunistów.
  Do owej uczty „ekonomicznych padlinożerców”, zaprasza się zorganizowane spekulacyjne, globalistyczne grupy kapitałowe. Grupy te posiadając ekspertyzę w zakresie przejmowania majątku, drogą niszczenia gospodarki, jak i dowodów i śladów owej zbrodni, świadczą „dobre usługi” miejscowym hienom ekonomicznym i za odpowiedna zapłata, dostarczają odpowiednich alibi, schowków na zagrabione kapitały, jak i w sytuacjach kryzysowych, bezpiecznych melin poza granicami Polski.
  W ciągu ostatnich lat polski produkt wysoko przetworzony z dużym wkładem myśli technicznej i rodzimej technologii, znikł że światowych rynków. Utratą tradycyjnych rynków broni, przemysłu maszynowego, maszyn i ciągników rolniczych, przemysłu okrętowego, jak i servisu inzynieryjno budowlanego- to utratą pracy w Polsce, to utratą źródeł godziwego utrzymania polskich rodzin. A to jest niczym innym, tylko po prostu zbrodnia przeciwko Polsce!!!
  Mówiąc wiele o waszej trosce o polska rodzina, jakoś zapominacie Panowie o tak ważnym czynniku.
  Wierząc w mit, że prywatyzacja jest panaceum na wszystkie problemy Polski, dopuszczacie Panowie do wyprzedania za bezcen w obce ręce najbardziej istotnych części narodowej gospodarki- zapominając, że w ten sposób pozbawiacie Naród Polski możliwości kierowania własnym losem.
  Dopuszczacie Panowie do niczym nie ograniczonego obrotu ziemia, w sytuacji istnienia kominów cenowych ziemi w Europie- niszcząc w tym samym czasie „sól polskiej ziemi”- Polskiego Chłopa. Pomaga w tym chętnie i nachalnie, z nienawistna gorliwością, sprzedajna kasta zawodowych propagandystów. Kasta, która zawłaszczyła publiczne, czy raczej państwowe środki masowego przekazu- na czele z najbardziej efektywnym narzędziem politycznej stymulacji PR i TV. Jej agentury specjalizują się w pseudofachowym bełkocie, powtarzając horrendalne bzdury o niewydolności polskiego chłopa. Słowem nie wspominając, że dokładnie w taki sam sposób, w diametralnie odmiennym układzie ekonomiczno socjalnym, ten sam kanibalizm monetarystów niszczy i likwiduje najbardziej wydajnego rolnika na świecie- niszczy amerykańskiego farmera.
  Prawda jest jedną- zmonopolizowana, oligarchiczna, światową mafia pośredników skupiająca w swoich rękach skup, jak i przemysł przetwórczy, utrzymuje ceny skupu zboża i żywca 30- 40% poniżej kosztów produkcji, niszcząc farmy( ceny zboża w 1947 roku były wyższe niż są w 1998)- kiedy w tym samym czasie głodują miliardy i umierają z głodu na świecie miliony ludzi.
  Panowie!
  Posługując się naukowymi tytułami, przyznając się do korzeni chrześcijańskich, przyjmujecie zarazem za dobra monetę tłumaczenia entropistow. Akceptujecie malthusianskie rozwiązania ekonomiczne, dokonujące zagłady gospodarki fizycznej, niszczenia warsztatów pracy. W imię interesów międzynarodowego kapitału spekulacyjnego i miejscowych oligarcho- kryminalnych korporacji niszczycie bazę ekonomiczna własnego Narodu.
  Za ową gorliwość i posłuszeństwo i specyficzny „progress inaczej”, światowe gremium skupione w IMF wyróżnia wysokimi nagrodami dwuch swoich funkcjonariuszy odpowiedzialnych za wzorowe wykonywanie ich poleceń w Polsce. Wypełniają je wzorowo, ponieważ w tym samym czasie- pełnia również funkcje organów Polskiego Rządu !!!!!
  Panowie!
  Statystyki ” progressu inaczej” owego procesu reform- mówią same za siebie:
  – przyrost naturalny w Polsce równy zeru
  – średnia długości życia w Polsce spadła poniżej wieku emerytalnego, – zachorowalność na tzw, choroby cywilizacyjne zajmuje czołowe miejsce w skali Europy,
  – co czwarte polskie dziecko przychodzi codziennie do szkoły głodne,
  – sierocińce przepełnione opuszczonymi dziećmi,
  – ulice miast zapełniają młodociane prostytutki,
  – rośnie narkomania, przemoc, samobójstwa, sektarianizm, etc, etx…
  Zaiste czołowi heraldowie kultury śmierci, zasłużona odebrali nagrodę…..
  Wprowadzane są obce naszej chrześcijańskiej kulturze wzorce zachowania, chyba tylko dla zmylenia nazywane- alternatywnymi…..
  Pozwalacie Panowie na dokonywanie zmiany paradigmu kulturowego Polski!!!
  Posiadając większość w Sejmie i poparcie Narodu pozwoliliście wodzić się na krótkiej smyczy koalicjantowi, który oprócz ogromnego mniemania o swej wyższości zarówno intelektualnej, jak i socjalnej- będącego być może wynikiem obciążeń genetycznych- nie posiada nic więcej, oprócz pełnej gęby pustych frazesów, pychy, lekceważenia partnerów i trzeba przyznać znakomitej zdolność nawiązywania tyle egzotycznych co i podejrzanych kontaktów.
  Posiadających tylko takie cechy zdegenerowanych marksistów, usadowiliście na najbardziej newralgicznycgh stanowiskach państwowych, powierzając ich widzimisię- (bo przecież na ich decyzję nie macie żadnego wpływu, w przeciwieństwie do agentur międzynarodowych i obcych) los 40 mln narodu????
  Działania tych właśnie ludzi, pod waszym patronatem, doprowadziły do wprowadzenia w życie tak ważnych rozwiązań, jak nowy podział administracyjny Kraju. To właśnie dzieło dzielnicowego rozbicia Polski, włącznie z ustrojem stołecznego miasta Warszawy stanowi przykład legislacyjnego brakoróbstwa i opóźnienia z wyraźnymi śladami debilizmu umysłowego jego autorów(!), bądź (???) rozmyślnego, jadowicie antypolskiego sabotażu!!
  Nowy wymiar podatkowy, polityka socjalno zdrowotna i mieszkaniowa, polityka finansowo kredytowa państwa polskiego prowadząca do fizycznego samounicestwienia narodowego etc. etc. etc…..
  Panowie!
  Litanię niefortunnych roztrzygniec można kontynuować, mnie chodzi natomiast o to- aby ten przeklęty ciąg zbrodniczych, antynarodowych, nieludzkich pociągnięć przerwać…… i to przerwać natychmiast!
  Jesteśmy świadkami niespotykanego w nowożytnej historii ludzkości załamania obecnego systemu finasowego w skali całego świata. Skutków owego załamania finasowego nikt nie może przewidzieć, gdyż nikt, nigdy i nigdzie – czegoś podobnego nie widział przedtem.
  Skoki na giełdach finansowych świata i straty sięgające 40- 60%, łączenia się banków, działania ratunkowe hedge funds etc, etc, to nic innego, jak widomy znak że cały system finansowy podlega coraz szybciej całkowitej dezintegracji, jednym słowem zdycha… i zdechnie. Patrzcie na Japonię, Koreę, Tajwan, Rosję, Brazylię, Mexico etc, etc…. na godna naśladowania Malayazje, która jedyna i pierwsza postąpiła tak, jak godny i suwerenny kraj- rządzony przez patriotów postąpić powinien. Stosowanie się bowiem do zaleceń światowych mącicieli i spekulantów, obrona ich wyimaginowanych zysków i niczym nie usprawiedliwionych lichwiarskich profitów od nieistniejących kapitałów, kosztem własnej fizycznej ekonomii, kosztem zdrowia i przyszłości własnych dzieci to – Panowie – zwyczajną głupotą!
  Dalsze niszczenie narodowej gospodarki i kanibalizacja warsztatów pracy w obliczu sytuacji, kiedy już wkrótce- może się okazać niezbędnym każde, nawet najprostsze narzędzie, każdy ziemniak, fasolka i każdy kłos zboża- jest Panowie niczym innym tylko zbrodnia popełniana przeciwko własnemu Narodowi.
  .
  Panowie!!!! Na Miłość Boską!!! ….co robicie …i komu służycie….

  Z poważaniem

  Roman Kafel

  Otrzymują: 1.Adresaci
  2. Jego Eminencją Prymas Polski
  3. Radio Maryja
  4. Tygodnik ” Naszą Polska”
  5. Prasa polonijna
  6. a/a
  https://marucha.wordpress.com/2015/04/26/pedagogika-wstydu/#comments

 2. JO pisze:

  Nemo said
  2015-05-05 (wtorek) at 06:33:16

  Kolonia Polin ma już swoją flagę.

 3. JO pisze:

  Re1truth2 said

  2015-05-19 (wtorek) @ 19:42:43
  Ad 41
  23 lipca 1943 – powstał „Raport nr VII – 23 lipca 1943” z terenu Obszaru Lwów Armii Krajowej dotyczący sytuacji wewnętrznej na Wołyniu.
  Zob. „Meldunek w sprawie sytuacji Ukraińskiej” // http://www.archives.gov.ua/Sections/Wolyn/Wolyn-03.pdf
  Uprzejmie proszę o wszelkie uwagi i uzupełnienia.
  ks. Witold Józef Kowalów vykovaliv@gmail.com http://www.wolaniecom.parafia.info.pl/?p=main&what=122
  Czytać i kopiować, podawać dalej

  Click to access Wolyn-03.pdf


  fragment tekstu meldunku: przeczytać podkreślone czerwonym – nie tylko

 4. JO pisze:

  https://marucha.wordpress.com/2015/06/10/polska-wyciek-akt-z-afery-tasmowej/#comment-489102
  Polska: Wyciek akt z „afery taśmowej”

  Posted by Marucha w dniu 2015-06-10 (środa)

  Znany w polskim internecie ze swej działalności politycznej Zbigniew Stonoga opublikował w sieci – twierdząc, że pochodzą z „chińskich serwisów informacyjnych” – zdjęcia ponad 2 500 stron dziesięciu tomów akt ze śledztwa w sprawie tzw. afery taśmowej, dotyczącego nagranych po kryjomu rozmów demoliberalnych polityków, ujawniających ich rzeczywisty stosunek do sprawowanych urzedów i sytuacji politycznej w Polsce.

  Jest to prawdopodobnie największy i najbardziej ważki wyciek tego typu w historii Republiki Okrągłego Stołu.

  Dokumenty można pobrać pod adresem:
  https://mega.co.nz/#F!HwlX1JyY!pqMMRxp-D41LuxV5dUKQCg

  Akta nie są ocenzurowane w żaden sposób, dostępne są w nich m.in. pełne dane osobowe osób sprawujących wysokie stanowiska państwowe.

  Wśród stenogramów zeznań znajdują się m.in. streszczenia rozmów dotyczących dzielenia się wpływami polityczno-biznesowymi, opisy orgii urządzanych przez polityków i biznesmenów z prostytutkami, romansu córki tzw. „najbogatszego Polaka” z działaczem PO oraz stwierdzenia, iż Andrzej Lepper obawiał się, że „ktoś popełni na nim samobójstwo”.

  (Na podst. Gazeta Stonoga i chińskich serwisów informacyjnych oprac. M.P.)

  Komentarz Redakcji: Zachęcamy czytelników Xportal.pl do pobierania i archiwizacji plików a następnie ich uważnej lektury i dzielenia się z nami co ciekawszymi wątkami!

  http://xportal.pl

 5. JO pisze:

  https://marucha.wordpress.com/2015/08/22/wolne-tematy-64-2015/#comments

  PiColo said

  2015-08-22 (sobota) @ 08:43:24
  Koment z „łonetu” odnośnie abonamentu tv:

  ~Odbiorca :
  Dla tych co nie płaca abonamentu – warto wiedzieć – pozdrawiam 1. Wezwany do zapłaty abonamentu powinny przeczytać Kodeks Spółek prawa handlowego, który stanowi, że abonament jako forma rozliczenia finansowego jest możliwy jeżeli obie strony umowy cywilno-prawnej zaakceptują jej warunki i dojdzie do zawarcia takiej umowy. Telewizja Polska SA jedynie na podstawie takiej umowy może wystąpić do drugiej strony o wypełnienie swojego umownego zobowiązania. Stworzona TVP SA – jest innym podmiotem gospodarczym niż peerelowska TVP i jako osoba prawna powinna takie umowy z odbiorcami swoich programów zawrzeć, gdyż jako Spółka prawa handlowego nie może postąpić inaczej. Żaden posiadacz telewizora w Polsce nigdy nie zawierał umowy ze spółką TVP SA. Ustawa o tzw. abonamencie dotyczyła TVP, która była w PRL-u firmą państwową i która działała na zupełnie innych zasadach, w której obowiązywały ograniczenia płacowe. Ale rządzący się chcieli płacić swoim pupilom krociowe wynagrodzenia to powstała TVP SA jako spółka prawa handlowego mogła już tak działać, biznes – to biznes i co komu do tego, żadne ustawy kominowe już nie obowiązywały. Zapomniano tylko, że ustawa o abonamencie też już ich nie dotyczy i tu popełniono błąd. Reasumując Ci – co płacą datki na TVP SA robią to z przyzwyczajenia oraz z braku wiedzy nie orientują się, że nie muszą tego robić. Rada Nadzorcza TVP Spółka Akcyjna powinna być natychmiast odwołana i postawiona w stan oskarżenia pod zarzutem nienależytego sprawowania swoich funkcji, które są wysoko opłacane, a Zarząd Spółki również za bezczynność i świadome generowanie strat Spółki. Planowane na ten rok straty to ponad 60 mln zł. Pytanie co na to właściciel udziałów – pewnie też liczy na narodową zrzutkę, bo „ciemny” lud jest. 2. No, to szykują się dodatkowe wydatki do Skarbu Państwa: 7 grudnia 2011 pobieranie opłaty radiowo-telewizyjnej kwestionuje Komisja Europejska. System finansowania Telewizji Polskiej jest bowiem niezgodny z unijnym prawem (albo reklama albo abonament!). Komisja Europejska poinformowała, że pobieranie abonamentu radiowo-telewizyjnego przez publiczną Telewizję Polską stoi w sprzeczności z prawem europejskim. Oświadczenie takie przekazała Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji oraz Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zaznaczyła w nim, że dalsze, nieuzasadnione łamanie przepisów może mieć poważne konsekwencje. Do tego stopnia, że KE może nakazać KRRiT zwrot wszystkich środków pozyskanych z abonamentu. Dodam, że prawo unijne jest prawem nadrzędnym nad prawem polskim. Jeżeli rząd polski nie dostosuje się do nakazów, będzie można domagać się również odszkodowania za szantaż! 1.Finansowanie spółek z powszechnych danin jest niedozwoloną pomocą publiczną, niezgodną z prawem polskim i unijnym. 2. Poczta Polska nie ma prawa ścigać za nie zapłacony abonament, bo też jest spółką handlową. Równie dobrze można by powierzyć te obowiązki sieci Biedronka. 3. Poczta Polska nie ma prawa do wystawiania tytułów egzekucyjnych (odkąd przestała być „urzędem pocztowym” stając się Pocztą Polską Spółka Akcyjna). Aby ściągnąć „dług” za abonament, musi tak jak każdy podmiot gospodarczy wystąpić do sądu i wykazać, że dług jest wymagalny, a następnie z wyrokiem do komornika. Będziemy Państwu zakładać sprawy w Sądach.

 6. JO pisze:

  Zdziwiony said

  2016-03-24 (czwartek) @ 12:19:05
  Powszechne korzystanie z wód – prawo do powszechnego korzystania z wód ma każdy, kto chce zaspokoić potrzeby osobiste, gospodarstwa domowego lub rolnego, wypoczynku, uprawiania turystyki, sportów wodnych, amatorskiego połowu ryb, realizowane bez potrzeby stosowania specjalnych urządzeń technicznych (np. bez zastosowania pompy). Powszechne korzystanie z wód dotyczy wyłącznie użytkowania wód powierzchniowych i nie obejmuje wprowadzania ścieków do wód.

  Zwykłe korzystanie z wód – prawo do zwykłego korzystania służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego, przy czym przysługuje ono właścicielowi wód powierzchniowych i podziemnych w obrębie należącego do niego gruntu. Ponadto właściciel gruntu nie ma prawa do:

  – wykonywania urządzeń wodnych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego,

  – nawadniania gruntów lub upraw wodą podziemną za pomocą deszczowni,

  – poboru wody powierzchniowej lub podziemnej w ilości większej niż 5 m3 na dobę,

  – korzystania z wód na potrzeby działalności gospodarczej,

  – rolniczego wykorzystania ścieków lub wprowadzania do wód lub do ziemi oczyszczonych ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest większa niż 5 m3 na dobę.

  Szczególne korzystanie z wód – obejmuje wszystkie sytuacje niekwalifikujące się do powszechnego i zwykłego korzystania z wód. Do szczególnego korzystania z wód zaliczamy w szczególności:

  – pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych,

  – wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,

  – przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych,

  – piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych,

  – korzystanie z wód do celów energetycznych,

  – korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu,

  – wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu,

  – rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych.

  Podstawa prawna:

  USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

  https://www.piib.org.pl/prawo-wodne-aktyprawne-74/780-ustawa-z-dnia-18-lipca-2001-r-prawo-wodne-

  https://marucha.wordpress.com/2016/03/23/pis-szykuje-nowy-podatek/#comment-566136

 7. JO pisze:

  RomanK said

  2016-05-12 (czwartek) @ 21:24:31
  Po co komu Trybunal Konstytucyjny????
  Byl potrzebny Jaruzelskiemi i jego Bandzie Zlodzieji Polski, po to zeby zalegalizowac zlodziejstwo i bandytyzm…i zapewnic im bezkarnosc w majestacie prawa…
  Ten Wymysl Czerwonych SSynow, zalegalizowal wszystkie szwindle i zbrodnie….
  Wszyscy powinni wisiec!
  Trybunal na galaz Wyrokiem Doraznych Sadow Ludowych, zwolywanych ad hoc i sadzacych w trybie doraznym w g Prawa Boskiego. Niewinny wrqaca do domu ..winny idzie na Sad Ostateczny… tam jak znajda jakies usprawiedliwienie to sprawiedliwie go potraktuja….reszta….tam gdzie byc powinni….
  https://marucha.wordpress.com/2016/05/12/mozna-plunac-na-trybunal/#comment-579780

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s