Ecoterroryzm

Zenon K. said

2016-03-24 (czwartek) @ 07:32:54
A to wszystko w kraju, w którym brak racjonalnej gospodarki wodnej już na poziomie prawa. Dzięki takiemu, a nie innemu prawu, rzecznymi portami i przystaniami opiekują się amatorzy-zapaleńcy, a rolnicy musza wypraszać od wszechwładnych, urzędniczych biurew pozwolenia na wycinkę krzaków, zarastających ich rowy melioracyjne. W wielu przypadkach owe bumagi pozwalają wyciąć jednie cześć roślinności, „ze względów ekologicznych”, co utrudnia korzystanie z prywatnych urządzeń melioracyjnych oraz ich konserwację. Czy ktoś jest w stanie choćby z grubsza oszacować, ile w ostatnim ćwierćwieczu zniknęło w Polsce rowów, zbiorników, kanałów, jazów, zastaw itp.? Ile z nich straciliśmy na skutek radosnego ekoterroryzmu idiotów?
https://marucha.wordpress.com/2016/03/23/pis-szykuje-nowy-podatek/#comment-566155