Msza w Obrządku Wschodnim; naszych Dziadow, Królów Polski, Carów Rosji ”.Cerkwie/ Kościoły /Ikony/Modlitwy..

http://www.orthodox.pl/

Ikony od Narodu Polskiego dla Narodu Rosyjskiego

Posted by Marucha w dniu 2016-04-23 (sobota)

Rosja jest w tej chwili jedynym państwem na świecie, które oficjalnie wspiera chrześcijaństwo. Dlatego winniśmy – we własnym dobrze pojętym interesie i dla dobra chrześcijaństwa – wspomagać ją w dość osamotnionej walce przeciwko lucyferianom, bez względu pod jakim szyldem występują.

Wspieranie Rosji to także modlitwy za ten kraj.

Dzięki akcji zbiórki pieniędzy, której motorem był znany w gajówce Pan JO, stało się możliwe ufundowanie ikon w darze od Narodu Polskiego dla Narodu Rosyjskiego.

Poniżej – zdjęcia z ceremonii poświęcenia ikon, jaka odbyła się w Polsce dnia 17 kwietnia 2016 roku, oraz jednocześnie odprawionej w Londynie Mszy Świętej za Rosję. Intencja została przyjęta przez Dom Jego Ekscelencji bp-a Richarda Williamsona, a Mszę odprawił ks. Abraham.

Zacytuję jeszcze piękne zdanie autorstwa p. JO na temat katolicyzmu i prawosławia:

Niech dzielą nas Obrządki Święte, ale niech połączą nas na nowo naszych Kościołów Święte Tradycje, tak jak w łączności sakramentalnej Mąż i Żona w Chrystusie są Jednym Ciałem.

Wszystkim darczyńcom, bez których nic nie byłoby możliwe – jeszcze raz dziękujemy.

Gajowy Marucha

 

Zdjęcia z ceremonii poświęcenia ikon.

 

Zdjęcia z Mszy za Rosję

76 odpowiedzi na „Msza w Obrządku Wschodnim; naszych Dziadow, Królów Polski, Carów Rosji ”.Cerkwie/ Kościoły /Ikony/Modlitwy..

 1. JO pisze:

   ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
   
   
  Drogi Panie Janie

   Prosił mnie Pan o napisanie kilku słów na temat powierzonego mi zadania, więc piszę.

   „Ikona (gr. εἰκών, eikón oznacza obraz) – obraz sakralny, powstały w kręgu kultury bizantyńskiej wyobrażający postacie świętych, sceny z ich życia, sceny biblijne lub liturgiczno-symboliczne. Charakterystyczna dla chrześcijańskich Kościołów wschodnich, w tym prawosławnego i greckokatolickiego. Pierwowzorem ikon, były prawdopodobnie, ponieważ nie ma pewności wśród historyków sztuki portrety grobowe z Fajum bądź wczesnochrześcijańskie malarstwo katakumbowe.

   Genezę ikony wywodzi się z portretowego malarstwa późnoantycznego. Informacje o istnieniu ikon Chrystusa, Marii, św. Piotra i Pawła oraz innych świętych znaleźć można po raz pierwszy w pismach Euzebiusza z Cezarei i Epifaniusza z Cypru w IV wieku. Przedmiotem kultu stały się ikony już w V w.   Wraz z powstaniem ikon pojawił się ruch sprzeciwiający się ich kultowi – ikonoklazm.”

  Taki wstęp i sucha regółka , którą można odkryć w najpowszechniejszym dzisiaj źródle wiedzy –internecie. Celowo cytowałem tylko tyle ponieważ tutaj zaczyna się historia której echo da się zauważyć w założeniach Gajówki.

  W czasach ikonoklazmu i ikonoburstwa , osoby do których kunsztu ja próbuję się zbliżyć, czyli ikonografowie, ikonopiscy, znajdowali schronienie i mecenat na zachodzie Europy i w ramach zachodniego obrządku, taka ironia losu- niektórzy mogliby stwierdzić , inni , doszukaliby się zamysłu i planu Bożego , największe zabytki sztuki ikonograficznej ,bizantyjskiej, chrześcijaństwa Wschodniego znajdują się w Rawennie , czyli jednym z ówczesnych centrów duchowych chrześcijaństwa Zachodniego .

  Historia pokazuje, że na przełomie wieków dialog i współpraca obydwu Kościołów były możliwe i zależało to od dobrej woli każdej ze stron

  Kontynuując dzieło ekumenizmu oświeconego Gajówkowicze przyczyniają się w jakiś sposób do pewnego odcięcia się od płaszczyzn religijnych, które dzielą i doszukują się tego wspólnego mianownika, cząstka po cząstce.

  Myślę, a nawet jestem pewien, że ikony, które są zamówione w intencji Słusznej Sprawy są jedną z tych cząsteczek.

  Pierwszą z w/w ikon jest ikona Matki Boskiej Częstochowskiej , jako symbolu naszego narodowego nie trzeba jej przedstawiać , rys historyczny każdy Polak zna .

   Ja, jako skromna osoba , która podjęła się zadania „napisania cyklu ikon”  postaram się nakreślić w kilku słowach proces powstawania ikony.

  „Ty, Boski Mistrzu
  wszystkiego co istnieje,
  oświeć i kieruj
  duszą i ciałem Twoich sług;
  prowadź ich ręce,
  aby mogli godnie i doskonale
  przedstawić Twój obraz,
  obraz Świętej Twojej Matki
  i wszystkich Twoich świętych
  ku chwale, radości i upiększeniu
  Świętego Twego Kościoła.
  Amen”

  Tą modlitwą , powtarzaną w myślach , każdy ikonograf rozpoczyna pracę .

   

  ——————————————————————-

  Technologia wykonania ikony

   Podobrazie –

   podobraziem ikon jest przeważnie drewno lipowe, olchowe, osikowe, sosnowe, cedrowe w zależności od rejonu i lokalnej tradycji. Powinno być bez sęków, spoiste o małej zawartości żywicy. Deski muszą być wycięte z właściwego fragmentu pnia i tak ze sobą sklejone, aby z upływem czasu nie wyginały się do środka (wtedy warstwa malarka ulegnie ściśnięciu i wykruszy się), lecz na zewnątrz (warstwa malarska ulega rozciągnięciu). Proces odkształceń szczególnie jest widoczny na starych ikonach, które przybrały kształt wypukły. Deski suszono zawieszając je na belkach stropowych w miejscu o intensywnym przewiewie, tam były poddane działaniu zmiennych warunków – gorąca, zimna, dymu. Proces ich suszenia mógł dawniej trwać nawet kilka lat. Deski pod ikony skleja się i łączy na wpust, w plecy sklejonych desek w górną i dolną ich część wpuszczano tzw. szpongi, których zadaniem jest zapobieganie pękaniu i paczeniu się ikony. Na powierzchni, która ma być gruntowana drąży się wgłębienie około 5mm – kowczeg. Powierzchnię licową deski zadrapuje się tworząc  kratkę mającą na celu wzmocnienie przylegania płótna,  do deski. Całą powierzchnię deski pokrywa się przynajmniej dwukrotnie, rozpuszczonym, gorącym klejem skórnym bądź żelatyną. W rozgrzanym kleju o odpowiedniej proporcji zanurza się płótno o rozmiarach nieco większych niż sama ikona i tak nasaczone, nakleja na powierzchnię deski. Gdy deska przeschnie można przystąpić do sporządzenia gruntu.

   Grunt –

   (gr.leukos, ros. lewkas) Przygotowuje się roztwór kleju skórnego do którego po podgrzaniu wsypuje się wypełniacz którym jest zmielona kreda. Po pewnym czasie kredę z klejem należy wymieszać i jeszcze rzadką zaprawę rozprowadza się dłonią po powierzchni płótna. Czynność powtarzamy do uzyskania odpowiedniej grubości, po czym po wyschnięciu wstępnie szlifujemy. Powierzchnię wygładza się i po przeschnięciu nakłada przy pomocy szpachli  następne warstwy. Po zakończeniu gruntowania musimy nasze podobrazie wyszlifować przy pomocy drobnoziarnistego papieru ściernego w celu uzyskania gładkiego pola

  Rysunek.

   Najbardziej doświadczeni malarze nanoszą rysunek bezpośrednio na ikonę, opierając się na kopiach i wzornikach .Mniej doświadczeni i początkujący przenoszą rysunek z kalki

  Malowanie ikony.

  Pracę rozpoczyna się od pozłocenia nimbów, tła ikony. Następnie maluje się architekturę, krajobrazy, szaty postaci na końcu karnacje. Technika malowania polega na rozjaśnianiu koloru podstawowego i uzyskiwaniu coraz jaśniejszych płaszczyzn. Najbardziej rozjaśnione miejsca pokrywa się najbardziej rozbielaną farbą, na końcu wprowadza się biel w postaci precyzyjnych kresek.

   Karnacja. Pierwszym kolorem kładzionym na partie cielesne jest tzw. „sankir” jest to podstawowy ton karnacyjny, który w zależności od szkoły był różny: W ikonach bizantyjskich –ciemnooliwkowy, Nowogrodzkich – jasnooliwkowy ,Moskiewskich – brązowo żółty, Serbskich – ciemnobrązowo zielony. Po założeniu sankiru , szkicuje się rysy twarzy, kładzie coraz jaśniejsze warstwy tempery, kończąc na światłach malowanych czysta bielą. Ostatnia czynność to wykonanie napisów. Po kilku dniach niezbędnych dla całkowitego wyschnięcia, ikonę pokrywa się werniksem czyli olifą. Jest to werniks tłusty, na bazie oleju lnianego z dodatkami przyspieszającymi jego wysychanie. Ikonę pokrywa się grubą warstwą olify, która wsiąka aż w grunt .Po pewnym czasie, gdy zaczyna gęstnieć usuwa się jej nadmiar dłonią, starajc się pozostawić na ikonie jak najcieńszą warstwę, która po wyschnięciu zabezpiecza ją przed szkodliwymi warunkami zewnętrznymi.

  I w ten oto sposób  przy pomocy Pierwiastka Boskiego powstaje ikona , z jednej strony zwykły przedmiot który możemy dotknąć , obejrzeć , ocenić, z drugiej zaś strony , okno ku duchowemu przeżywaniu istoty człowieczeństwa, zbawieniu.

  I tak w kilku słowach..

  Panie Janie, mam nadzieję ,że chociaż w małym procencie sprostałem Pańskim oczekiwaniom. Pozdrawiam wszystkich Gajówkowiczów.

  Z PB.      
  XX

   
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Kwesta Wojenna Pomoc Tradycja – Ortodox

  Kwesta na cele Kościoła Prawosławnego, z powodu wojen w Serbii i Noworosji, oraz ataku na, w tym samą Rosję. Celem Kwesty jest wspomaganie pokrzywdzonych wojnami w ramach współpracy Świeckich Tradycyjnych Katolikow Polskich, w tym z Rosyjską Cerkwią Prawosławną, których to Kościołow Tradycje łaczą nas w Działaniu.

  Wojna w Serbii i Noworosji to wojna przeciwko Tradycji, to ostatecznie wojna przeciwko Mistycznemu Ciału Chrystusa , bo wojna przeciwko Prawosławiu, to ostatecznie wojna przeciwko Tradycyjnemu Rzymsko-Katolickiemu Kościołowi.

  Dwa Zakony, kiedys tego samego, nierozdzielonego schizma Koscioła, mają tę samą w Polakach i Rosjanach – Słowiańska Dusze.

  Niech dzielą Nas Obrzadki Świete, ale niech połaczą Nas na Nowo, naszych Kościołow Świete Tradycje, tak jak w łacznosci sakramentalnej Maż i Żona w Chrystusie sa Jednym Ciałem.

  „Dobra jest modlitwa z postem, a jałmużna więcej znaczy, niźli chowanie skarbów złota, albowiem jałmużna od śmierci wybawia, ona oczyszcza grzechy i czyni, że się znajduje miłosierdzie i żywot wieczny.” – takie słowa wypowiedział anioł Rafał, jeden z siedmiu, którzy stoją przed Panem Bogiem (Księga Tobiasza, 12:8).
   

 2. Premizlaus pisze:

  Nie rozumiem dlaczego Pan wspiera wschodnich schizmatyków, którzy odłączyli się od Kościoła 961 lat temu.

  („Ci schizmatycy” jako jedni z pierwszych glosili falsz Posoborowego JPII Ekumenizmu, oraz walcza, oddajac Krew, swoje Zycie… za Prawde. Oni sa naszymi Bracmi, Krewnymi najblizszymi, Rodzina nasza. Pan powinien sie wstydzic zadawac takie pytanie – admin)

 3. JO pisze:

  Parch said
  2015-04-08 (środa) at 14:05:13
  W świetle rewelacji patriarchy Cyryla warto zapytać, czy nasi biskupi to zdrajczykowie, czy pożyteczni idioci? A F1, który się z Cyrylem stale „konsultuje”?
  http://chnnews.pl/index.php/pl/europa/item/2331-prawoslawny-patriarcha-obwod-kaliningradzki-ma-misje-przyjsc-na-pomoc-innym-narodom.html
  ..

 4. Premizlaus pisze:

  Wschodni schizmatycy każdego Papieża uważają za fałszywego, bo nie uznają prymatu św. Piotra nad całym Kościołem Powszechnym. Oddają krew za swoją schizmę i herezje, a za to raczej zbawienia się nie dostępuje. Krytykujesz Pan ekumenizm i jednocześnie uważasz Pan, że prawosławie prowadzi do zbawienia, co nie jest prawdą. To jakieś rozdwojenie duchowe. Albo jest tak, albo nie. Jak Pan bardzo uwielbiasz ryt bizantyński, albo inne ryty wschodnie, to może Pan prezentować Katolickie Kościoły Wschodnie, ale nie dawaj Pan uznania religii, którą stworzył Focjusz.

 5. JO pisze:

  Kwiecień 9, 2015 o 10:51
  vortex said
  2015-04-09 (czwartek) at 10:49:43
  Ad 67, Marucha.
  Za pięknych czasów saskich kilka milionów Polaków zmarło z głodu, bo nawet kory z drzew nie starczało do jedzenia. Wtedy w ten sposób wkraczaliśmy w obszar nowoczesnej cywilizacji zachodniej – liczni wtedy Sasów wychwalali (pewnie nie bezinteresownie, czyli tak jak dzisiaj). A później przyszedł zły ruski car, i … populacja Polaków się potroiła. Pewnie że nie był ze szkółki niedzielnej dla dobrze ułożonych panienek (bez złudzeń), ale jednak. Gdyby nie „źli” carowie Polski by już dzisiaj nie było.

 6. Premizlaus pisze:

  Tym bardziej smutne, że carowie nie zdecydowali przyłączyć Rosję do Kościoła Rzymskiego.

 7. JO pisze:

  Aa said

  2015-04-12 (niedziela) at 11:50:34
  jest okazja dla polskich patriotow dolaczyc do braci slowian w ich chalebnej incjatywie i o to prosze. Przy okazji szczesliwych Swiat Wielkanocnych dla braci Prawoslawnych . Wczoraj w Jerozolimie rzeczywiscie byl cod-0 godz. ok 14 nagle cale niebo stalo sie niemal czarne i pozniej ogromna blyskawica z gory ku ziemi-jedyna. W tym momencie z Grobu Chrystusa Pana wydobyl sie ogien: tak dzieje sie rok-rocznie na Wigilie Zmartwywstania Panskiego, Ale w tym roku bylo to w calej przyrodzie gdyz to co sie dzialo na niebie mialo odzwierciedlenie w Grobie: Jezus zmarwywstal !!!!

 8. JO pisze:

  lopez said
  2015-04-13 (poniedziałek) at 08:34:26
  Rosja nie dała się rzucić na kolana!
  13 kwietnia 2015

  Rosja nie dała się rzucić na kolana!
  Już dzisiaj można to powiedzieć z całą odpowiedzialnością. Rosja nie dała się rzucić na kolana w narzuconej jej przez Zachód wojnie gospodarczej i przez sankcje polityczne. Rosja, chociaż jest jeszcze w trudnej do zaakceptowania dla większości Rosjan sytuacji ograniczeń gospodarczych, to jednak wzrost wartości rubla względem walut krajów agresorów pokazuje jak sztuczna była cała akcja przeciwko Rosji, jak bardzo chciano załamać ducha rosyjskiego społeczeństwa. Dzięki konsekwentnej polityce władz Federacji Rosyjskiej, wielkie plany ludzi nieczystych sumień się nieudały. Nie pomogło ani […]

  WIĘCEJ → http://obserwatorpolityczny.pl/?p=31436

 9. JO pisze:

  Wiare sie broni a nie zmienia jak to my zrobilismy, my Polacy. .

 10. JO pisze:

  Joannus said
  2015-06-06 (sobota) @ 10:05:27
  Ad 161
  Pan JO
  W modlitwie do Najświętszej Panienki polecjamy Panu Bogu naszemu Rosję. Dziś tego bardzo potrzebuje, a szczególna sposobność po temu – to Różaniec i Nabożeństwo 1-o Sobotnie.
  Różaniec sprawiedliwych to potęga. Przez wzgląd na nich, jak mamy obiecane, Pan Bóg Nasz skróci czas wielkiego ucisku masońsko-szatańskiego.

  PS. Ciekaw jestem czy podczas spotkania biskup Wiliamson potwierdził moją opinię co do przedstawionego mu przez Pana pektorału.
  https://marucha.wordpress.com/2015/06/03/wolne-tematy-46-2015/#comment-488014

 11. JO pisze:

  Gość said

  2015-06-08 (poniedziałek) @ 19:55:19
  Rosja: Koniec dialogu z homo-protestantyzmem

  Cerkiew Moskiewska zawiesiła dialog ekumeniczny z kolejnymi zdegenerowanymi wspólnotami protestanckimi.

  Jak wyjaśnił odpowiedni Departament odpowiedzialny za relacje ze wspólnotami zewnętrznymi:

  16 maja 2015 roku Zgromadzenie Generalne Kościoła Szkocji wyraziło zgodę na wyświęcanie [na duchownych – od Red.] homoseksualistów pozostających w związkach partnerskich, a 21 maja przegłosowano decyzję o kontynuacji badania kwestii zawartej w przyjętej decyzji. 17 maja Synod Zjednoczonego Kościoła Protestanckiego we Francji wyraził zgodę na błogosławienie tak zwanych związków jednopłciowych. Te decyzje Protestanckich Kościołów Szkocji i Francji głęboko rozczarowały Rosyjski Kościół Prawosławny, gdyż uważamy je za niezgodne z normami chrześcijańskiej moralności. Ze smutkiem stwierdzamy, że obecnie mamy do czynienia z nowymi podziałami w świecie chrześcijańskim – nie chodzi tylko o kwestie teologiczne, ale także moralne.

  Już w 2003 roku Cerkiew zawiesiła swoje kontakty z Episkopalnym Kościołem Stanów Zjednoczonych Ameryki po tym jak konsekrowano w nim otwarcie homoseksualnego biskupa. Podobna sytuacja miała miejsce w 2005 roku, kiedy zawieszono relacje z Kościołem Szwecji z powodu decyzji dotyczącej błogosławienia tzw. „małżeństw” homoseksualnych.

  (Na podst. mospat.ru i pravmir.com oprac. T.P)

  http://xportal.pl/?p=21143

 12. JO pisze:

  Pierwsza z czterech „Wojennych Ikon” dla Walczacego Prawoslawia od Polskich Tradycjonalistow – od Narodu Polskicgo dla Rosyjskiego Narodu.


  https://marucha.wordpress.com/2015/06/10/wolne-tematy-48-2015/#comment-490417

 13. JO pisze:

  Czerwiec 22, 2015 o 10:43 (Edytuj)

  http://lidiya-nic.livejournal.com/6328264.html

  I can still read and understand Russian, but am unable to write it correctly. Thus I am writing in English.

  Poland is a country ruled almost exclusively by Jews and their voluntary helpers. Neither the government nor the parliament represent an average Pole’s opinions, and the media (press, TV, Internet) are in 95% in the hands of Jews.

  No wonder that the problems concerning Russia, Ukraine and Novorussia are COMPLTETELY AND SYSTEMATICALLY misrepresented. Therefore a large part of the Polish society has got totally wrong ideas what is going on there.

  This is not to excuse them, they should have known better that to support country that promotes the mass murderer Bandera’s sick ideology. This is to find some mitigating circumstances.

  I pray for Donbass and Lugansk and wish you victory. A victory for all of us, ruled by foreign agents of New World Order. Miroslaw Wiechowski

  Edited at 2015-02-08 11:31 pm (UTC)

  ——————-
  and Janusz Olkowski

 14. JO pisze:

  Sowa said

  2015-07-22 (środa) @ 17:10:51
  Bogurodzica „Krzew Dziecka” zapragnęła w naszym Monasterze obdarować bezdzietne małżeństwa potomstwem. Czyni tak od 1987 roku, a więc już 10 lat przed przybyciem Jej ikony. Wiele bezdzietnych małżeństw, które odwiedziły Monaster, tutaj modliły się i złożyły ofiarę, zostało wysłuchanych. Niektóre z nich czekały na narodziny pierwszego dziecka kilka lat, inne kilkanaście lat. Były i takie pary, które już nie wierzyły w to, że będą miały dziecko, bo lekarze tak orzekli. W Monasterze w Ujkowicach wszystko ulega zmianie. Ojcowie prowadzili przed ikonę Bogurodzicy i powtarzali z wiarą:
  „U ludzi to niemożliwe, ale u Boga wszystko jest możliwe. Bóg, gdy zechce, to zmienia i ład natury”. Wiele razy śpiewa się w stichirach liturgicznych tę prawdę, w którą Cerkiew nigdy nie wątpiła, a ojcowie wierząc w te słowa wlewali otuchę w serca tych, którzy pragnęli mieć potomstwo. Ci, którzy uwierzyli, dziś cieszą się swoimi dziećmi.
  http://www.monasterujkowice.pl/books.php?b=4&c=17
  https://marucha.wordpress.com/2015/07/22/in-vitro-szyderstwo-z-wolnosci-czlowieka/#comment-499983

 15. JO pisze:

  https://marucha.wordpress.com/2015/11/02/badz-najmniejszym-dzwoneczkiem/#comments

  „Bądź najmniejszym dzwoneczkiem”

  Darinie Gromowej dedykuję

  Deszcz słów spadł na mnie nie do wysłowienia
  Nie do wypłakania gdy żal gardło ściska
  Jeszcze nie wybiegłaś na łąki Karelii
  Jeszcze ciepła po tobie dziecięca kołyska

  Jeszcze zimy nie było, lodu nad Ładogą
  Spaceru po śnieżnych nadbrzeżnych bulwarach
  Miałaś w rączce muszelki z Morza Czerwonego
  Kiedy cisza śmiertelna się stała

  Kiedy podmuch unosił cię ponad chmurami
  I przestałaś w przestworzach oddychać
  Wybuchłaś w mym sercu ogromnymi łzami
  I twe kroki cichutkie jak huragan słychać

  Myślę o mej córce kiedy była mała
  Z paszportem na szyi gdy leciała sama
  Między jednym a drugim lądem przez Atlantyk
  Tu, tam i wszędzie słodka i kochana

  Darinko, dlaczego anioł cię opuścił
  Ja za ciebie pytam bo już ciebie nie ma
  Bądź najmniejszym dzwoneczkiem w cerkwi petersburskiej
  Dzwoń gdy tłumy płaczą i przyjmuje ziemia

 16. JO pisze:

  https://marucha.wordpress.com/2016/01/20/cunningham-mit-o-czerwonym-zagrozeniu-na-zachodzie-juz-nie-dziala/#comments
  jowram said
  2016-01-20 (środa) @ 19:55:46
  Cud Wody Świętej – 19 stycznia!

  Witam serdecznie!

  Od kilku lat przypominam co roku o jednym z największych Cudów Chrześcijaństwa – Cudzie Wody Świętej, który się wydarzył w chwili Chrztu Pana Jezusa w Jordanie. Po wejściu do rzeki Pan Jezus, jako Bóg – Druga Osoba Trójcy Świętej, uświęcił wszystkie wody na Ziemi, które zmieniły swoją strukturę fizyczną i nabrały właściwości uzdrawiających ciało i duszę człowieka. Ponieważ woda słyszy, ma pamięć, zdolność wyrażania swoich odczuć itp. nieznane dla nas cechy, to na pamiątkę tamtego niezwykłego wydarzenia – Chrztu Pana Jezusa i Objawienia Trójcy Świętej – co roku od wczesnych godzin tego dnia na całej Ziemi woda zmienia swoje właściwości i staje się Wodą Świętą, która leczy, uzdrawia ciało i dusze tych, którzy jej nabrali w dowolnych zbiornikach: rzekach, jeziorach, strumykach itd., jak również z wodociągów, kranów w naszych mieszkaniach. Kiedy ją nabierać? Od lat pobieram wodę z kranu do pojemników rano, w różnych godzinach, od 6-tej do 9-tej . Ta „zwykła” woda z kranu, która staje się nagle „niezwykłą” nie psuje się, nie zielenieje, nie cuchnie mimo upływu lat. Normalnie woda z kranu po kilku miesiącach psuje się. Mam butelki tej wody z przed 3-4 lat w stanie idealnym, zapewniającym jej picie.

 17. JO pisze:

  +++

  Błogosławieństwo/Modlitwa Jego Ekscelencji Biskupa Ryszarda Willamsona – za Rosję.

  (tlumaczenie w języku polskim wykonane przez CBW&BK&JO).

  Wszechmogący Wieczny Boże,

  Ty, który patrzysz na rodzj ludzki pośpieszajacy ku własnmu zniszczeniu,

  gdyż Europa, niegdyś chrześcijańska, odwróciła się od Ciebie
  i poddała się rządom twoich wrogów,
  sługom bożka Mammona,

  a jednak, w tym samym czasie Boże,
  umożliwiłeś, poprzez dobroć twej Bożej Opieki,
  wielkiemu narodowi, niegdyś raz komunistycznemu,
  być w Stanie Łaski
  i powracającym teraz do twych zaszczytów i posługi;

  zatem klęcząc, my niegodni, modlimy się, uniżenie błagając Ciebie Panie Boże,
  abys dał Świętej Rosji, za twoim wsparciem, z twoją Asystą, Mocą, Błogosławieństwem,
  nieustajacy, niczym nieprzerwany, postęp na froncie obrony twych racji i praw,

  i modlimy się, uniżenie błagając Ciebie Panie Boże,
  abyś dał Świętej Rosji, za twoim wsparciem, z twoją Asystą, Mocą, Błogosławieństwem,

  powstrzymać, przeciwdziałać, zapobiec wszystkim planom twych wrogow dążących do zniewolenia całej ludzkości,

  modlimy się, uniżenie błagając Ciebie Panie Boże,
  by w rezultacie walki Świętej Rosji w Służbie Bożej,
  za twoim Jej wsparciem, z twoją Asystą, Mocą, Błogosławieństwem,
  wszystkie narody mogły znowu zjednoczyć się pod płaszczem ochronnym Matki Bożej,

  aby na wieki wieków wychwalać, czcić i służyć Twojemu Boskiemu Majestatowi, przez Jezusa Chrystusa naszego Pana,
  Amen.

  + Richard Williamson
  18 July, 2015-11-07
  Broadstairs
  England

  +++

 18. JO pisze:

  Robi said

  2016-03-01 (wtorek) @ 16:41:54
  „Ruszyła pierwsza w Polsce szkoła internetowa języka rosyjskiego „Babuszka.pl”!
  Więcej informacji znajdziecie na stronie:
  https://www.facebook.com/babuszkapl
  http://www.babuszka.pl

  –> https://www.facebook.com/inwzr/posts/1978176562407393
  https://marucha.wordpress.com/2016/02/26/wolne-tematy-19-2016/#comment-559678

 19. JO pisze:

  Yah said

  2016-03-04 (piątek) @ 09:07:44
  Zawsze za odejście od prawdziwej wiary trzeba ponosić konsekwencje. Niektórzy to zauważają inni nie, a przeciez to co sie dziej w Kościele to dopust Boży. Za co ? Sami pomyślcie …

  „Dopiero w 2000 roku Rosyjska Cerkiew Prawosławna za Granicą na Soborze Biskupów znalazła w sobie odwagę wyrazić skruchę przed staroobrzędowcami. W skrusze tej są przenikliwe słowa o długotrwałych konsekwencjach rozłamu: „Z żalem przyznajemy, wielkie prześladowanie naszej Cerkwi w minionych dziesięcioleciach może być częściowo karą Bożą za prześladowania dzieci starego rytu przez naszych poprzedników”.”

  https://bractvospasa.wordpress.com/2016/03/02/nasza-cerkiew-w-paralizu/
  https://marucha.wordpress.com/2016/03/01/wolne-tematy-20-2016/#comment-560452

 20. JO pisze:

  Maćko said

  2016-03-29 (wtorek) @ 16:03:59
  2. Filomeno – Podobno zamordowano Cara z rodzina z polecenie Rotszyldów, jako zemsta za opór Rosji w stosunku do tworzenia Ligi Narodów po zwyciestwie nad Napoleonem.
  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/synagoga-szatana-tajna-historia-zydowskiej-dominacji-swiata-cz-ii-2014-05
  I w końcu Rotszyldowie konferencję pokojową w Wersalu wykorzystają do zorganizowania drugiej jawnej próby ustanowienia rządu światowego, który promują pod pretekstem zakończenia wszystkich wojen (które oczywiście sami wywołują). Nazywają ją „Ligą Narodów”.
  Na szczęście tego nie uzna wystarczająca liczba krajów, i pomysł upadnie, ale zanim tak się stanie, przyszły przewodniczący Światowego Kongresu Żydów, Nahum Sokolow, oświadczy co następuje:
  „Liga Narodów to żydowski pomysł. Utworzyliśmy ją po 25-letniej walce”.
  29 marca londyński Times tak pisze o rewolucji bolszewickiej w Rosji:
  „Jedną z ciekawych cech ruchu bolszewickiego jest wysoki procent nie-rosyjskich elementów wśród jego liderów. Na 20 albo 30 komisarzy, lub liderów, którzy stanowią główną machinę ruchu bolszewickiego, nie mniej niż 75% było Żydami”.
  Pisze się, że Rotszyldowie są źli na Rosjan bo nie byli gotowi zezwolić im na utworzenie banku centralnego w ich kraju. Dlatego zgromadzili grupy żydowskich szpiegów i wysłali ich do Rosji by podżegali do rewolucji korzystnej dla zwykłego człowieka, co faktycznie było przejęciem Rosji przez kontrolowaną przez Rotszylda żydowską elitę. Prawdę mówiąc, jeden z tych czołowych żydowskich szpiegów, Leon Trocki, nawet zwykł grywać w szachy z Baronem Rotszyldem kiedy przebywał w Wiedniu.
  Ci żydowscy szpiedzy, zgodnie ze starodawną oszukańczą aszkenazyjską krypto-żydowską tradycją, otrzymali rosyjskie nazwiska, na przykład Trocki był czołowym członkiem pierwszej grupy, a jego oryginalne nazwisko było Bronstein. Te grupy rozesłano po całej Rosji w celu inicjowania zamieszek i buntów.
  Międzynarodowe wydanie Jewish Post z tygodnia kończącego się 24 stycznia 1991, potwierdza, że Wladimir Lenin był Żydem. Był krypto-Żydem, urodził się jako Vladimir Iljicz Uljanow. Są materiały świadczące o tym, że Lenin oświadczył:
  „Ustanowienie banku centralnego to 90-procentowa komunizacja kraju”.

  https://marucha.wordpress.com/2016/03/29/zydokomuna-streczy-sie-z-braterstwem/#comment-567243

 21. JO pisze:

  Maasteer said

  2016-04-30 (sobota) @ 17:15:24
  Nagranie z tegorocznego zstąpienia Świętego Ognia!

  https://marucha.wordpress.com/2016/04/27/wolne-tematy-37-2016/

 22. JO pisze:

  Jacek said

  2016-05-05 (czwartek) @ 15:15:36
  „Polska głęboka pogarda wobec Rosjan – półludzi” chyba, ze ta pani sadzi wg siebie.

  https://marucha.wordpress.com/2016/05/04/polska-gleboka-pogarda-wobec-rosjan-polludzi/#comment-577881

 23. JO pisze:

  W 1917 roku w Rosji wybuchla rewolucja i do wladzy doszla zydo-bolszewia a wlasciwie zydowski faszyzm jak okresla to zjawisko Konstantyn Czerniajew.. Czerniajew ma 99 lat, jest weteranem Drugiej Wojny Swiatowej i byl nie tylko zolnierzem, ale pracowal rowmiez w wywiadzie. Podaje on, ze w bolszewickim rzadzie w roku 1917 czy 1918 bylo 13 Rosjan, 22 Ormian, 15 Chinczykow (tak, Chinczycy tez byli w bolszewickim rzadzie) i 332 Zydow z czego 240 Zydow mialo obywatelstwo USA!

  https://marucha.wordpress.com/2016/05/15/ukrainscy-politycy-chca-by-eurowizja-2017-odbyla-sie-na-krymie/#comment-580907

 24. JO pisze:

  Filomena said

  2016-05-20 (piątek) @ 09:13:16
  Nie tylko usuwa sie sw. Michala Archaniola, ale zaczeto tez usuwac innych waznych swietych. Kluczowa role odegral tu Sobor Watykanski Drugi wraz z papiezami-reformatorami. Usunieto lub tez zepchano na margines i uznano za „legendarnych” takich swietych jak sw.Mikolaj, sw. Jerzy, sw. Barbara. Co ciekawe, ci wlasnie swieci wraz ze sw. Michalem Archaniolem sa szeroko czczenii w Kosciele Prawoslawnym i w ogole w Kosciolach Wschodnich. Swiety Mikolaj jest jednym z najpopularniejszych swietych w Rosji. Jest tak popularny i lubiany, ze nawet Tatarzy-muzulmanie go respektuja. Sw. Jerzy cieszy sie wielka popularnosci wsrod chrzescijan Kaukazu i Zakaukazia. Podobnie jest ze swieta Barbara.

  Moze jest to zwykly zbieg okolicznosci, ale ja raczej mysle, ze specjalnie usuwa sie tych swietych aby powiekszyc przepasc miedzy Kosciolem Zachodnim a Wschodnim.

  https://marucha.wordpress.com/2016/05/19/kto-i-dlaczego-az-tak-bardzo-boi-sie-sw-michala-archaniola/#comment-582118

 25. JO pisze:

  Siggi said

  2016-05-28 (sobota) @ 13:28:46
  Prezydent Rosji Władimir Putin bierze udział w liturgii na uroczystości z okazji 1000 rocznicy obecności rosyjscy mnichów w Świętej Górze Athos w Grecji.

  https://marucha.wordpress.com/2016/05/25/wolne-tematy-44-2016/#comment-584121

 26. JO pisze:

  Yah said

  2016-11-16 (środa) @ 17:09:29
  Ignacy Antiocheński napisał:

  „Tam gdzie jest Jezus Chrystus, tam jest Kościół powszechny”

  https://marucha.wordpress.com/2016/11/15/nowe-oblicze-ekumenizmu/#comment-629848

 27. JO pisze:

  http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Salvatoris_Mater/Salvatoris_Mater-r2008-t10-n1/Salvatoris_Mater-r2008-t10-n1-s153-172/Salvatoris_Mater-r2008-t10-n1-s153-172.pdf

  Ruskie i rosyjskie ikony Hodegetrii – BazHum
  bazhum.muzhp.pl/…/Salvatoris_Mater-r2008-t10-n1-s153-172.pdf – Translate this page
  Ruskie i rosyjskie ikony Hodegetrii. Salvatoris … społeczności i narodów, w zwycięstwach … niemal każda maryjna ikona rosyjska z tego okresu może być jednoznacz- ….. w wyprawach wojennych Jana Kazimierza, Michała Korybuta Wiśnio-.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s